Numismatische Kring Frisia

... Genieten van klinkende munt

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

PROGRAMMA 2017-2018Dinsdag 26 september 2017:

Lezing door: Dhr. Dirk Drijver.

Titel: Orichalum, geheimzinnig metaal of ecponomische uitkomst? Wat is orichalum en wanneer en waarom werd het voor het eerst als monetair metaal gebruikt.


Dinsdag 31 oktober 2017:

Lezing door: Dhr. Frans Hendriks.

Titel: Cavino en de Paduaners.Giovanni dal Cavino ( 1500- 1570 ) was een van de belangrijkste medailleurs in Padua en gespecialiseerd in het namaken van antieke munten, de zogenaamde Paduaners. Ook zijn deze veelvuldig nagegoten en dat speciaal voor verzamelaars voor wie de originele stukken te kostbaar waren en zijn en zo zijn de originele Paduaners nu ook goed aan de prijs. Ik breng 10 exemplaren met foto's mee.


Dinsdag 28 november 2017:

Lezing door: Dhr. Henk Sloots.

Titel: Romeinse en vroegmiddeleeuwse munten gevonden met behulp van metaaldetectie. Henk Sloots zoekt al ruim 30 jaar met zijn metaaldetector naar met name Romeinse en vroegmiddeleeuwse munten.Hij doet dat uitsluitend in en rond zijn woonplaats Ried. Dat heeft inmiddels ruim 100 exemplaren uit die periodes opgeleverd, waaronder twee kleine schatvondsten. Naast het bespreken van de munten zelf, wordt ook ingegaan op de functie die deze munten destijds hadden. Was het uitsluitend geld, of deed men er ook nog andere dingen mee? Het vondstmateriaal roept een aantal intrigerende vragen op. Eerst komen de Romeinse munten aan bod, daarna de tremisses en sceatta's en ter afsluiting volgen er nog enkele bisschopspenninkjes en Friese stedelijke munten.


Disdag 30 januari 2018:

Lezing door: Dhr. Edin Mujagic.

Titel: Boeiend en geboeid, een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1614/1810, 200 jaar later hebben Nederland en Europa met de ergste economische crisis in bijna een eeuw te maken en is de gulden er niet meer. Hoewel hij niet meer bestaat, heeft de gulden echter wel een zeer waardevolle erfenis achtergelaten, namelijk de lessen die de geschiedenis van die verdwenen munt ons leert. Die lessen zijn relevanter en belangrijker dan ooit omdat ze ons in staat stellen het economisch nieuws en (voorgenomen) maatregelen om de crisis te verslaan te duiden en licht te schijnen op de toekomst. Dinsdag 27 februari 2018:

Algemene ledenvergadering.

Korte lezing door dhr. Gerrit Pasma.

Titel: Drie hertogen van Saksen in Friesland. In februari 1944 werd de binnenstad van Dresden volledig platgebombardeerd door de geallieerden. Bij de herbouw van het Residentieslot in de binnenstad van Dresden werd in 1993 het archief van de hertogen van Saksen vrijwel compleet teruggevonden tussen de puinhopen. Het archief werd opnieuw geordend en de documenten m.b.t. de munthistorie van de hertogen in Friesland werd opnieuw gearchiveerd onder de noemer "Friesländische Münz-Sachen". Hierdoor werd er veel duidelijk over de hertogen en hun munten in de korte periode dat zij in Friesland aan het bewind waren.


Dinsdag 27 maart 2018:

Gezamenlijke lezing, Organisatie Frisia, door Dhr. Wiebe Nijlunsing.

Titel: In Kampen geslagen munten tot 1576. De Kamper muntslag in historische en numismatische context van de Hanzestad Kampen in het Oversticht en het Sticht van het laatste kwart van de 14e tot het eerste kwart van de 16e eeuw.


Zaterdag 21 april 2018:

Excursie: museum Castricum.

In het museum Huis van Hilde illustreren meer dan duizend prachtige vondsten van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd de archeologische rijkdom van Noord-Holland. Munten, sieraden, amuletten, wapens, gereedschap, maar ook kook- en eetgerei zijn gegroepeerd rond de mensfiguren waar ze bij horen.Er zijn ook topstukken, zoals kano's uit de Wieringermeer (3300 v. Chr.) en Uitgeest (600 v. Chr.), de vroegmiddeleeuwse waterput uit Uitgeest en de stenen sarcofagen uit de 12e eeuw. Samen vertellen ze het verhaal van hoe mensen vroeger leefden in Noord-Holland. Films en multimedia-presentaties brengen het landschap, de tijdsperiodes en de opgravingen in beeld.

Opgave voor de excursie kan bij de secretaris van Frisia. Nadere gegevens volgen.

  

 


Waar en wanneer?
De lezingen vinden plaats in een zaaltje bij de Oase kerk aan de Ringweg no.3 te Drachten. Zie ook onderstaand kaartje. Vanaf 19.30 uur.


alt

 

Dag van de munt impressie

Tweets over munten

facebook twitter