Numismatische Kring Frisia

... Genieten van klinkende munt

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

 


Holland Coin Fair.


De Holland Coin Fair in 2017 vind plaats op Vrijdag 10-02-2017 en Zaterdag 11-02-2017.

 

In het Fletcher Hotel, Weigelia 22 Leidschendam.


Voor meer informatie kijk op www.hollandcoinfair.nl


Numismatica Antverpia

33ste Internationale beurs

Munten-Bankbiljetten-Medailles-Eretekens

Zondag 26 maart 2017

"Nieuwe datum en nieuwe locatie.

Kinepolis Event Center

Groenendaallaan, 394-B-2030 Antwerpen

Gratis parkeren.


Van: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. [ Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ">mailto: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ]
Verzonden: zondag 1 januari 2017 18:06
Aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. "> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Onderwerp: Nieuwjaarswens 2

Geachte ereleden, leden en partners,

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar zijn de beste gelukwensen op zijn plaats. Die ontvangt u bij dezen van het voltallige bestuur van het jarige genootschap. Want zoals u ongetwijfeld weet, wordt 2017 een veelbelovend jaar. In 1892 werd het Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, later aangevuld met het predicaat “Koninklijk”, in onze hoofdstad opgericht. Dat ligt inmiddels 125 jaar achter ons en het vijfentwintigste lustrum gedenken en vieren wij dit jaar.

Bij een buitengewoon jaar horen bijzondere activiteiten en de jubileumcommissie houdt u de komende maanden regelmatig op de hoogte van alle wetenswaardigheden, te bezoeken symposia, boekpresentaties, uitgifte van jubileumpenningen, enzovoort.

De jubileumcommissie en het bestuur zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van het jubeljaar. Dat is een doorlopend proces en gaandeweg worden meer details van het programma ingevuld. Voor dit moment kunnen we al een behoorlijk helder beeld geven van wat voor u mogelijk van belang en hopelijk interessant is. Een aantal activiteiten loopt al. U kunt er elk gewenst moment aan deelnemen vanuit uw stoel achter uw pc. Een mooi voorbeeld hiervan is de numismatische gids, de vraagbaak waarmee de internationale numismatiek binnen handbereik komt. Voor het tweedaagse congres en lezingen kunt u ruimte in uw agenda vrijhouden. Wij bevelen het van harte aan want het congres is de spil van het jubileumjaar.

We zetten de hoogtepunten voor u op een rijtje:

De Numismatische Gids is een project van het jubileumjaar dat al operationeel is. U vindt De Gids via de website van het genootschap: www.koninklijkgenootschap.nl  of rechtstreeks: http://gids.koninklijkgenootschap.nl/

Het tweedaags numismatisch congres in Utrecht op 16 en 17 juni 2017.
Met onder andere symposia en de Algemene Ledenvergadering van het KNGMP, maar ook de presentatie van de Canon van de Nederlandse Numismatiek. Een gedetailleerd programma volgt binnenkort.

Het ligt in de bedoeling om voor de introducés een partnerprogramma te organiseren. Dit programma geeft de mogelijkheid om deelname aan het congres af te wisselen met enkele excursies.

In het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde (binnenkort op uw deurmat) staat een uitgebreid beschouwend artikel over de geschiedenis van de afgelopen 25 jaar van het genootschap.

Daarnaast ontvangen alle leden tijdens het congres een boekwerk met dezelfde geschiedenis in een meer verhalende vorm. Leden die het congres helaas niet kunnen bijwonen, ontvangen het boek bij een andere gelegenheid.

In De Beeldenaar verschijnt dit jaar een artikelenreeks over genootschaps- en kringpenningen. Als het goed is, heeft u het eerste artikel in die reeks al in het januarinummer kunnen lezen.

Het genootschap is het aan zichzelf verplicht om in het jubileumjaar twee penningen het licht te doen zien. Uiteraard gebeurt dit met het grootste plezier. Tijdens het congres zal een giet- en een slagpenning worden gepresenteerd als blijvende herinnering aan het jubileum.

In de tweede helft van 2017 verschijnt een Beeldboek met als thema Numismaten van de Nederlanden. Hierin zullen de belangrijkste numismaten van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden worden opgenomen.

Activiteiten die nog volop in ontwikkeling zijn, brengen wij alvast voor het voetlicht:

In het kader van de Canon van de Nederlandse Numismatiek worden enkele tentoonstellingen georganiseerd met voorwerpen die in de canon zijn opgenomen. Gesprekken met musea zijn op dit moment nog bezig. Nadere informatie volgt.

Tijdens het congres is er een kleine presentatie en tentoonstelling van genootschaps- en kringpenningen en andere penningen die tot de eigen collectie van het genootschap behoren.

Ook is er op het congres een presentatie van een nieuw op te zetten referentie database van Nederlandse familiepenningen.

Wij houden u via mededelingen van het bestuur, convocaties, nieuwsbrieven, De Beeldenaar en via de website www.koninklijkgenootschap.nl op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Rest ons om u een geweldig jubileumjaar toe te wensen en wij hopen u bij vele gelegenheden, met name tijdens het congres, te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

De jubileumcommissie en het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

 

 

 

  

Dag van de munt impressie

Tweets over munten

facebook twitter