Numismatische Kring Frisia

... Genieten van klinkende munt

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

PROGRAMMA 2019-2020Dinsdag 24 september 2019:

Lezing door: Dhr. Evert Kramer, oud archeoloog Fries Museum.

Titel: Valse starts in het Vikingonderzoek in Fryslân. Vijfhonderd jaar geleden werd de wetenschappelijke wereld al bedot met een fantastisch verhaal over de oorsprong van de Friezen in een manuscript van Andreas Cornelius, maar ook in de twintigste eeuw nog werd rechter-hobby archeoloog-numismaat Pieter Boeles bij de neus genomen. En wel door een schippersjongen die hem paaide met interessante vondsten uit de tijd van de Vikingen. Het meest pijnlijke was het geloof wat werd gehecht aan een oorsprongsverhaal over de Friezen, op schrift gesteld rond derde kwart 19de eeuw in het zogeheten Oera Linde Boek. Spreker zal in detail ingaan op de betekenis, bewijsvoering over en weer en de lering en vermaak rond deze drie vormen van beskitery in It Heitelân.....


Dinsdag 29 oktober 2019:

Lezing door: Dhr. Albert Holtland.

Titel: Een inleiding over de muntgeschiedenis van Zuid-Afrika. Een land waar tot ver in de 19de eeuw geld van Nederland, Engeland en Spanje werd gebruikt en dus nog een vrij nieuwe muntgeschiedenis kent. De eerste echte Zuid-Afrikaanse munt werd pas geslagen in 1874 toen president Thomas Burger zijn "Burgerponden"liet slaan in Engeland. Hij verloor er bijna zijn presidentschap mee. De latere welbekende president van de Zuid Afrikaanse Republiek Paul Kruger heeft vanaf 1892 meerdere munten in omloop gebracht. In de Boeren-oorlog werden een aantal zeer bijzondere munten geslagen. In het daarna volgende Engelse tijdperk werd het Engelse stelsel van pennies,shillings en crowns gevolgd, in 1961 werd overgestapt naar het decimale stelsel. Moest voor de nationale munt van Zuid-Afrika, de Rand, in 1980 nog 5 gulden worden betaald, nu krijgt men 16 randen voor 1 euro. Hoe dat zo gekomen is? Hetgaat u allemaal uitgelegd worden op 29 oktober a.a.


Dinsdag 26 november 2019:

Lezing door: Dhr. Jan van der Wis.

Titel: De legionaire munten van Marcus Antonius. Na introductie in de Romeinse legerorganisatie volgt een overzicht van de door Marcus Antonius aan legioenen opgedragen munten waarvan er ook in Friesland vele zijn teruggevonden.


Dinsdag 28 januari 2020:

Lezing door: Dhr. Wiebe Nijlunsing.

Titel: De huismunten van de Maatschappij van Weldadigheid.

Vanaf 1818 bestond in Drenthe de Maatschappij van Weldadigheid. Vanuit heel Nederland werden daarheen bedelaars,wezen, invaliden, in het algemeen ieder die niet zelf de kost kon verdienen,"opgezonden" door de subcommissies in elke stad. Generaal Johannes van den Bosch had het concept bedacht en had de eerste jaren ook de leiding. Vanaf het begin tot ca. 1859 zijn in Veenhuizen, Frederiksoord en Ommerschans eigen "munten"en papiergeld in gebruik geweest, onder meer ter voorkoming van drankmisbruik. Dit (fictief ) geld wordt vanavond getoond en het gebruik wordt toegelicht.Dinsdag 25 februari 2020:

Algemene ledenvergadering.

Korte lezing door: Dhr. G.Pasma.

Titel:Inflatie,devaluatie en revaluatie in enkele landen.

         Wat zijn de gevolgen van deze zaken voor de betrokken bevolking en hoe reageert men daarop? Aan de hand van bankbiljetten en munten komt dit deze avond voor het voetlicht. Begonnen wordt kort met de hyperinflatie in Duitsland in 1922 en 1923.Tot de eerste Wereldoorlog was Duitsland de grootste economie in Europa.Ook de gevolgen voor de omringende landen komen aan de orde, vooral voor Rusland. Verder de landen Cambodja (2008), Joegoslavië (1989) en Turkije (2004).


Dinsdag 31 maart 2020:

Lezing door: Joop Heimgartner

Titel: Romeinse Barbaartjes in de Betuwe en Deventer. Barbaren in de Betuwe, hoe komen deze kleine

5-6-7 mm muntjes uit Dactica-Moertica ca.300 na Chr. in de Betuwe-Ommeren terecht?


Zaterdag ? april 2020:

Excursie: 

 


Waar en wanneer?
De lezingen vinden plaats in een zaaltje bij de Oase kerk aan de Ringweg no.3 te Drachten. Zie ook onderstaand kaartje. Vanaf 19.30 uur.


alt

 

Dag van de munt impressie

facebook twitter